İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

Selnikel Enerji Isı Hava Teknikleri A.Ş

Yürürlükte bulunan ilgili mevzuat, idari düzenlemeler ve yasal şartlara uymak, Zamanında, doğru ve eksiksiz işin tamamlanması anlayışıyla; müşteri memnuniyetini en üst düzeyde sağlamak,

Faaliyetlerimiz sonucu ortaya çıkan İş Güvenliği, İşçi Sağlığı ve Çevre ile ilgili tehlikeleri ve etkilerini tespit etmek,

Bu etkilerin çevreye ve insana vereceği zararları ortadan kaldırmak veya en aza indirmek,

Kalite Yönetim Sistemi’ nin şartlarına uymak ve etkinliğini sürekli iyileştirmek.

Oluşan atıkların meydana getirdiği kirliliği en aza indirerek kirlenmenin önüne geçecek tedbirleri almak,

İş, çevre kazaları ve meslek hastalıklarını engellemek amacıyla; ilgili tehlikeleri hassasiyetle izlemek ve bunları en aza indirmek için gerekli çabayı göstermek

Çalışanlarımızı, İş Güvenliği ve Çevre Yönetim sistemleri konusundaki eğitimlerin sürekliliğini sağlayarak, bu konulardaki bilinçlerini arttırmak ve katılımcılık ve ekip çalışmasına teşvik etmek. Bunu gerçekleştirirken Müşterilerde, tedarikçilerde ve ilgili taraflarda da bu bilincin oluşmasına katkıda bulunmak,

Bilinç, katılımcılık, hedef birliği ve etkin kontrollerle sistemlerin sürekli iyileştirilmesini sağlamak,

Gelecek nesillere doğayı unutturmayacak, sağlıkla yaşanabilecek bir çevre bırakmak amacıyla doğal kaynakları koruyarak faaliyetlerini sürdürmektir

GENEL MÜDÜR
METEHAN HIZIROĞLU