Çevre Politikamız

Yürürlükte bulunan ilgili mevzuat, idari düzenlemeler ve yasal şartlara uymayı,

Faaliyetlerimiz sonucu ortaya çıkan atıkları minimuma indirmek, kirliliği kaynağında önlemeyi,

Faaliyetlerimizin çevre üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak, geri dönüşümü desteklemeyi,

Çevre ile ilgili acil durum risklerini belirlemek ve bunları azaltmayı,

Çalışanlarımızın çevre bilincini artırmaya yönelik eğitimlerin sürekliliğini sağlayarak, bu konulardaki katılımcılık ve ekip çalışmasına teşvik etmeyi,

Gelecek nesillere doğayı unutturmayacak, sağlıkla yaşanabilecek bir çevre bırakmak amacıyla doğal kaynakları korumayı taahhüt etmektedir.

SELNİKEL A.Ş.