Çevre Politikamız

Selnikel Enerji Isı Hava Teknikleri A.Ş olarak; Kuruluşumuzda çevre ile ilgili Ulusal ve Uluslararası bağlayıcı yasallara ve diğer şartlara uyum ile birlikte
sistemin performansını sürekli arttırmayı hedefleyen uygulamaların planlanmasını ve icrasını işimizin önemli bir parçası olarak kabul ve taahhüt ediyoruz.

Bu bağlamda;

Çevre dostu ürünler geliştirmek için çalışıyoruz, faaliyetlerimiz esnasında oluşabilecek çevre boyutlarını belirliyor etkilerini değerlendiriyoruz. Çevre performansını arttırmak ve sürekliliğini sağlamak için çevre amaç ve hedeflerimizi belirliyor bunlara erişmek için gerekli planları yapıyor ve icrasını gerçekleştiriyoruz.

Çevre kirliliğini önlemek, hammadde ve enerji tasarrufu sağlamak, atık oluşumunu azaltmak ve mevcut atıkların yasalara uygun dönüşüm ve bertarafı için gerekli faaliyetleri planlıyor ve uyguluyor ve etkinliğini değerlendiriyoruz. Çalışanlarımızın bilgi ve yetkinliğini arttırmak için eğitim ve etkinlikler planlıyor uyguluyor ve etkinliğini ölçüyoruz.

İç ve dış paydaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerini anlamak değerlendirmek için gerekli iletişim
kaynaklarının kullanılmasını sağlıyor sistemin sürekli geliştirilmesi için gerekli olan diğer kaynakları belirliyor ve bunların yatırıma dönüşmesini destekliyoruz.

Çevrenin korunması, atıkların yasalara uygun yönetilmesi tüm çalışanlarımızın asli görevidir.

GENEL MÜDÜR
METEHAN HIZIROĞLU