www.selnikel.com
 
Autoflame MM Kontrol Modülleri
Autoflame MM Kontrol Modülleri
Autoflame
MM Kontrol Modülleri

incele

Autoflame EGA – Baca Gazı Analiz Cihazı
Autoflame
Mini MK8 MM Kontrol Modülü
Autoflame Genel Uygulama Şeması
Autoflame Genel Uygulama Şeması
Amaç ve Fonksiyonları

Herhangi bir kazanın çalışmasında maksimum verimliliği sağlamak için iki şart büyük öneme sahiptir.

Bunlardan birincisi; havanın yakıta oranının tam yakmayı sağlamak için tasarım sınırları içinde minimumda tutulması ve bu oranların, bir kere ulaşıldıktan sonra yüksek doğrulukta sürekli tekrarlanabilmesidir.

İkinci şart ise; kazanın hedef sıcaklık veya basınç değerinin yakma sistemi tarafından sürekli izlenerek, hedef değere ulaşmak için her zaman tam ve doğru miktardaki yakıt ve havanın yakılmasını sağlamaktır. Yakıt/hava oranını belirleyen kam ve bağlantılardan meydana gelen klasik mekanik sistemlerdeki histerisisler, böyle bir doğruluğa ve hassasiyete imkan vermez. Bu yüzden, izlenen kazan sıcaklığı veya basıncına göre belirlenen yakıt miktarı girişi, operatör tarafından belirlenen set (ayar) değerinin çoğu zaman aşılmasına veya gerisinde kalmasına sebep olur. Autoflame Engineering, en son mikroişlemci teknolojisini kullanarak bütün bu problemlerin üstesinden gelebilen bir sistem geliştiren dünyadaki ilk firmadır.

Mikro Modülasyon (MM) Sistemi, kolayca programlanabilme ve esnek özellikleri sayesinde kazan/brülörün bütün yük aralığı boyunca bir yanda en uygun yakma kalitesi elde ederken diğer taraftan sıcaklığın 1° C (2° F) / basıncın 0.1 bar doğrulukta olmasını sağlar. Hava klapesi ve yakıt ventilini kontrol eden servo motorların hassasiyeti, yük aralığındaki her pozisyon için 0.1 açısal derecedir.

MM Özellikleri ve İmkanları

Yakıt/Hava Oranı Kontrolü:

 • 0.1 açısal derece doğrulukla, bağımsız denetlenen yakıt ve hava servo motorları
 • Servo motor ve frekans kontrol cihazı sürücü kanalları
 • Farklı yakıt seçimi (farklı yakıt eğrileri saklama)
 • Kullanıcı tanımlı en uygun ateşleme pozisyonu
 • Yakıt / hava oranı tek nokta değişikliği
 • Manuel / otomatik / min. pozisyon seçimi
 • Opsiyonel O2, CO2, CO (üç parametreli) trim kontrol imkanı (EGA cihazı kullanımı ile) ve baca gazı sıcaklığı ile yanma verimliliği hesabı gösterimi
 • Hata ve arıza teşhis kodları gösterimi
 • Anlık ve toplam yakıt miktarı ölçümü

Kazan Yük Kontrolü:

 • Basınç / sıcaklık set değeri için P.I.D. oransal kontrolü
 • Sıcaklık / basınç set değerlerinin değiştirilebilmesi
 • Birden fazla kazanlı sistemler için yüke bağlı (IBS) akıllı kazan sıralaması

Geri Dön

Brülör Yönetimi – Brülör Beyni Fonksiyonları:

 • Brülör beyni kontrol sürelerinin standartları içinde kullanıcı tarafından ayarlanabilmesi (ön süpürme, son süpürme, ateşleme vb.)
 • UV alev koruması ve denetimi
 • En son 16 arıza bilgisinin saklanması ve gösterimi

Kullanıcı Özellikleri:

 • Şifre koruması ve kullanıcı tarafından ayarlanabilen opsiyon ve parametreler
 • Kızıl ötesi (IR) haberleşme çıkışı
 • Tüm sistem bilgilerinin Modbus / Metasys protokolü ile aktarım imkanı