www.selnikel.com
 
Autoflame DTI – Bilgi Aktarım Modülü

Amaç ve Fonksiyonlar

Bilgi Aktarım Ünitesi – DTI, Autoflame MM/EGA ürünleriyle bağlantı kurmak için geliştirilmiş bir cihazdır. DTI, en fazla 10 Autoflame sisteminden (MM, EGA ve I/O Üniteleri) bilgi toplayarak bu bilgileri saklar ve kendi üzerindeki seri haberleşme kanalları üzerinden (RS 232/RS 422) diğer harici birimlere (PC, PLC, DDC gibi) aktarır.

DTI ünitesi, MODBUS ve METASYS haberleşme protokolünü standart olarak destekler. Endüstri standardı olan bu protokolleri kullanarak, mevcut otomasyon sistemlerine (PLC, DDC vb.) kolayca bilgi aktarılmasını sağlar.

DTI – Bilgi Aktarım Modülünden Aktarılan Bilgiler

MM-Yakıt / Hava Oran Bilgileri

 • İstenen (set) ve gerçek sıcaklık / basınç değeri
 • Brülör anlık yakma oranı (% olarak)
 • Seçilen yakıt bilgisi ve yakılan yakıt miktarı
 • Kullanılan dedektör tipi (sıcaklık veya basınç)
 • Otomatik / Manuel / Min. pozisyon bilgileri
 • Servo motor pozisyon bilgileri (derece olarak)
 • DTI’dan gönderilen maksimum set değeri
 • DTI’dan gönderilen minimum set değeri
 • Brülör durum bilgisi (kapalı, yakıyor, süpürme yapıyor, ateşliyor)
 • Kazan sıralaması durum bilgisi (açık, bekliyor, sıcak, kapalı)
 • Brülör açık / kapalı bilgisi ve hata mesajları

MM – Brülör Kontrol Bilgileri

 • Toplam çalışma saati ve başlatma sayısı
 • Arıza durumu ve kodu
 • Gerçek ve işletme gaz basıncı
 • Gerçek ve işletme yağ basıncı
 • Gerçek ve işletme hava basıncı

EGA – Baca Gazı Analiz Cihazı Bilgileri

 • O2, CO2, CO, NO, SO2 ve NO2 gerçek ölçüm değerleri ile işletme değerleri
 • Baca gazı sıcaklığı
 • Yanma verimi
 • EGA Servis LED'lerinin durumu
 • EGA hata mesajları

Su Seviyesi Kontrol Bilgileri

 • Buhar ve besi suyu sıcaklıkları
 • Besi pompası durumu ve oransal vana pozisyonu
 • Alarm durumları ve işletme bilgileri
 • Prob sıcaklık bilgisi
 • Buhar debisi ölçüm bilgileri

DTI Giriş Değerleri

 • Set noktası değişikliği (bağımsız MM veya bütün MM'ler için)
 • Kazan sıralaması için "Lider" kazanın seçimi
 • Brülör açma / kapama
 • Bütün analog giriş / çıkış bilgileri
 • Bütün sayısal giriş / çıkış bilgileri

Diğer Özellikler

DTI ve diğer Autoflame ürünleri bağlantısı, basit iki telli kablo kullanılarak yapılır. DTI kendisine bağlı her cihazdan belli aralıklarla sürekli bilgi alır ve bu bilgileri önceden tanımlı adreslerde en güncel şekilde saklar, böylelikle kendisinden bilgi alacak diğer sistemler için (PC, PLC, DDC gibi) hazır halde tutar.

DTI ünitesi üzerinde, RS232, RS422, ve modem bağlantıları için ayrı çıkış terminalleri vardır. Ayrıca bir dizi anahtar ve “jumper” yardımıyla herbir uygulama için kolay ve hızlı ayar yapılabilir.

Geri Dön