Ürün Hakkında

Selnikel su borulu ve alev duman borulu tipte atık ısı kazanlarının tasarımı, imalatı, montajı ve işletmeye alma hizmetlerini vermektedir. Kazanlar tek ya da çift geçişli bir şekilde tasarlanabilmektedir. HRSG (Atık Isı Buhar Kazanımı) sistemleri gaz türbinlerinin ve sıcak hava ocaklarının arkasına kurulmaktadır.

Selnikel atık ısı kazanı sistemleri işletmelerin enerji maliyetleri düşürüp, ekonomik gelir elde etmelerini sağlarken aynı zamanda doğaya salınan atık gazların atmosfere zararının önüne geçildiği çevre dostu sistemlerdir.

Atık ısı kazan sistemleri, özellikle elektrik üretiminde kullanılan gaz türbin ve motorlarının egzoz gazlarını değerlendirmek suretiyle müşteri ihtiyaçlarına uygun olarak buhar, sıcak su, kızgın yağ, sıcak hava uygulamalarında kullanılan mühendislik çözümleridir. Bu uygulama ile %40’lar mertebesindeki türbin ya da motorlu sistem verimleri toplamda %90’lar mertebesine çıkarılabilmektedir.

Sadece türbin ya da motor uygulamaları değil, enerji değeri olan ve belirli sıcaklığa sahip baca gazları, sıcak hava ocakları gibi atık gazın bulunduğu tüm yerlerden enerji elde edilebilmektedir. Atık ısı kazan sistemlerinde kullanıcının ihtiyaçlarına göre sisteme dışarıdan yanma ünitesi eklenmesi suretiyle kapasiteler artırılabilmekte ve ilave enerji elde edilebilmektedir.

Selnikel atık ısı kazanı, atık gazın debi ve sıcaklığına bağlı olarak müşterinin ihtiyaç duyduğu enerji ihtiyacına göre su borulu ya da alev duman borulu kazanları şeklinde dizayn edilebilmektedir. Selnikel imali kazan sistemleri dışardan yanma sistemi eklenmeksizin; su borulu kazanlarda 100 t/h, alev duman borulu kazanlarda 30 t/h kapasitelere kadar buhar ya da buhar eşdeğeri sıcak su üretimi yapan kazanlar imal edebilmektedir. Kazanların kurulum yapılacağı yere göre tek geçişli yada çok geçişli yapılması mümkündür. Selnikel, dizayn ve imalatını yaptığı atık ısı kazan ve kazanım sistemlerinin komple anahtar teslimi kurulum işlerini gerçekleştirebilmektedir.

Kapasiteler:

  • Su Borulu Tip : 100 t/h
  • Alev Duman Borulu Tip : 30 t/h

Kataloğu İndirin Kazan Talep Formu