• kırmızı renkli selnikel akışkan yataklı kazan
  • Selnikel akışkan yataklı kazan çizimi
  • Selnikel'e ait Akışkan yataklı kazan sistemi

Akışkan Yataklı Kazan Nedir?

Ürün Hakkında

Selnikel’in Akışkan Yatak Yakma Teknolojisi, düşük ısıl değerli kömürlerin çevreyi tahrip etmeden ekonomik olarak yakılmasını sağlayan mükemmel bir sistemdir. Kömüre alternatif olarak biyokütle ve diğer katkı yakıtlarda yakılabilmektedir.


Akışkan Yatak Sistemi

Üstü kum ile dolu olan yatak içine yerleştirilmiş delik bir ızgaradan, kumun direncini yenecek kadar hava verilirse, hava kum taneciklerinin arasından geçmeye başlar (şekil-a). Hava, hız artırıldıkça kum kütlesini taşımaya başlar (şekil-b). Havanın hızı daha da artırılınca, kum tanecikleri hareketlenir ve kum yatak içinde hava kabarcıkları oluşarak kaynayan bir sıvı görünümünü alır (şekil-c). Bu konumda yatak akışkanlaşmıştır ve sıvı özelliklerine sahiptir. Çalışma prensibi şekil-d’de bir bütün olarak gösterilmiştir. Eğer kum bu anda ısıtılır ve yeterli sıcağa ulaşıldıktan sonra içine kömür verilirse kömür kumla hızla karışarak yanmaya başlar. Yanma esnasında tüm yatak kütlesinde sıcaklık dağılımı homojendir. Bu sayede uçucu maddeler ve karbonmonoksit yatak içinde yanar. Akışkan yatakta düşük ısıl değerdeki yüksek nem ve kül oranına sahip kömürleri yüksek verim ile yakmak mümkündür.

Akışkan Yatak Sisteminin Özellikleri
  • Düşük NOX ve SO2 emisyonları
  • Düşük kaliteli kömürlere uygunluk
  • Yüksek yanma verimi (%99)
  • Kömür hazırlama ve yakma kolaylığı
  • Düşük yakıt maliyeti
Kataloğu İndirin Kazan Talep Formu