Akışkan Yataklı Doygun ve Kızgın Buhar Kazanı

Yüksek
Verim
Hızlı
Start-Up
80
bar(g)
Max
60t/h

Düşük ısıl değerli linyit kömürlerini ve bio-kütle yakıtları çevre yönetmeliklerine uygun ve en ekonomik olarak yakan kabarcıklı tip akışkan yataklı kazanları Alman Eckrohrkessel GmbH firmasının kazan ve yatak tasarım “know-how”ı kullanılarak üretilmektedir.

Akışkan Yataklı Kazan ve yardımcı tesisleri, EN 12952 veya ASME Section-I standartlarına uygun olarak 80 bar ve 60t/h kapasiteye kadar tek veya çok kompartmanlı olarak üretilmektedirler. Herbir kompartmanda modülasyon oranı (buhar üretim kapasitesini kısma oranı) %50’dir. Tasarımları gereği düşük su hacmine sahip olmaları sebebi ile rejime çabuk girerler ve termik gerilimlere daha dayanıklıdırlar.

Kabarcıklı Tip Akışkan Yataklı Kömür ve Bio-Kütle Kazanları düşük ısıl değerli, kükürt ve kül oranı yanında ısıl değeri olan katı maddeleri ( bio-kütleleri en verimli şekilde yakabilmekte ve Çevre Bakanlığı’nca öngörülen emisyon değerlerini sağlamaktadır.

Akışkan Yataklı Kazanlarda, her türlü bitki zirai atığı (kereste, ağaç kabuğu, bitki sapı ve kabuğu), geri dönüşüm kağıdı ve kağıt hamuru atığı, bataklık kömürü, atık su arıtma çamuru, kümes atıkları, çöpten çıkarılan kombine atıklar kömür ile birlikte veya tek başına yakılabilmektedir.

İlgili sertifikalara buradan ulaşabilirsiniz.

Kazan Talep Formu

SEKTÖRLER:

Enerji,Tekstil, Kimya, Lastik, Gıda ve diğer Doymuş Buhar ve Kızgın Buhar ihtiyacı olan sektörler.

PROJELENDİRME:

Akışkan Yataklı kazanlar EN 12952, ASME Section-I veya müşterinin talebine bağlı olarak diğer standartlara uygun tasarlanmaktadır. Kazanların ısı ve su sirkülasyon hesapları ile yanma odası (yatak) temel tasarımları lisansörü olduğumuz Alman Eckrohrkessel GmbH (ERK) firması tarafından sağlanmakta, mukavemet hesapları ve detay tasarımı Selnikel bünyesinde yapılmaktadır.

İMALAT:

Akışkan Yataklı Kazanların imalatı, Ankara’da bulunan fabrikamızda tasarım standartlarının gereklerine uygun, her safhada titiz bir kalite kontrol yapılarak yürütülmektedir. 3.taraf kontrol kuruluşlarının denetimi altında yapılan imalatlar, talebe göre ASME”S” veya CE damgalı olarak üretilebilmektedir.

Membran panel duvarların borulama kaynak ve büküm işlemleri otomatik panel kaynak ve büküm makinesinde hassas olarak yapılmaktadır.

KAZAN ÖZELLİKLERİ:

Selnikel'in Eckrohrkessel GmbH lisansıyla tasarım ve imalatını yaptığı Köşe Borulu Akışkan Yataklı Kömür ve Bio-kütle Kazanları buhar iniş ve çıkış borularının aynı zamanda kazan taşıyıcı elemanlar olarak görev yaptığı özgün bir tasarıma sahiptir ve belirgin üstünlükler ve farklılıklar sağlamaktadır.

  • Kazana toz kömür ve bio-kütle beslemesi "spreader stoker" ile yapılır. Bu sayede katı yakıt kazanın her noktasına homojen olarak yayılarak verimli yanmayı sağlar.
  • Kazan devreye alma sırasında kullanılan brülörün lokasyonu sayesinde, devreye alma süresi ve brülörde kullanılan yakıt miktarı azdır.
  • Yeni nesil Selnikel kazanları, yakma sistemi farklılığından dolayı aynı kapasiteli diğer tasarımlara göre küçük ebatlarda üretilirler. Bu sayede kazan dairesi ölçüleri, inşaat masrafları az olmaktadır.
  • Sistemde bulunan ekonomizer ve/veya hava ön ısıtıcısı, siklondan önce yer almaktadır. Bu sayede, ekonomizere giren duman gazı sıcaklığı yüksek olduğundan, ısı geri kazanımı yüksek olmakta ve sistem verimi artmaktadır.
  • Evaporatör su boruludur; verimi yüksektir. Çok hızlı rejime girer.
  • Tasarım özelikleri nedeni ile yakma havası fan motorunun gücü, diğer tasarımlara göre düşüktür. Bu sayede elektrik enerjisinde tasarruf sağlanır.
  • Evaparatör ve ekonomizerde kullanılan kurum üfleme cihazları, borular üzerinde biriken külleri sürekli olarak temizler. Bu sayede ısı transferinde azalma yaşanmaz.
Basınç: 80 bar’a kadar
Kapasite: 60 ton/h’ e kadar
Kızgın Buhar Sıcaklığı: 450°C’ye kadar
Yakıt Tipi: Kömür ve Bio-Kütle
Kazan Tipi: Doğal sirkülasyonlu akışkan yataklı su borulu kazanlar, talebe göre kızdırıcı ve ekonomizerli, paket veya yerinde montajlı olarak üretilmektedir.